Peuterspeelzalen   Kinderdagverblijven   
                 
           Peuterspeelzalen   Kinderdagverblijven  
 

 

  GOEDENACHT 

Digitale evaluatieformulier Dit bin ik, dit kin ik’

klik op de link  voor het digitale evaluatieformulier bij de activiteit ‘Dit bin ik, dit kin ik’

 

 

It bestjoer fan Stifting Frysktalige Berne-opfang siket nije

leden foar de fisitaasjekommisje

Rûnom yn Fryslân binne sûnt 2004 200 foarskoalske foarsjennings dwaande om it Frysk en it Nederlânsk in dúdlik en fêst plak te jaan yn it taaloanbod. Doel is om alle bern yn ‘e leeftyd fan 0 oant 4 jier wat ekstra’s foar har taalûntwikkeling mei te jaan.

De fisitaasjekommisje hifket de kwaliteit fan it taalbelied fan bernedeiferbliuwen en pjutteboartersplakken. Foldocht in lokaasje oan de kritearia dan krijt sy in sertifikaat.

Lees meer

 

 ACTUEEL
Instructievideo Taalspelletje
04-06-2015
Klik hier voor de instructievideo bij het Engelse taalspelletje. ...
Uitspraak Engelse woordjes bij Taalspelletje
04-06-2015
Klik hier voor de uitspraak van de Engelse woordjes bij het taalspelletje. ...
resultaten onderzoek overdracht Fries
23-10-2014
In 2014 hebben 2 studenten van de NHL een vervolg onderzoek gedaan naar de overdracht van het Fries in Friestalige en tweetalige gezinnen. Het blijkt dat  alle kinderen die van-huis-uit het Fries mee krijgen, de taal toch niet actief beheersen.  Het onderzoek geeft aan welke factoren da...
Leren van tweede taal vertraagt ouderdomsproces
03-06-2014
Het spreken van een tweede taal vertraagt het ouderdomsproces, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. Ouderen die een tweede taal hebben geleerd, scoren nog relatief goed bij intelligentietesten en metingen van hun leesvaardigheid. »»
Cursus 'Meartalich Opgroeien' voor gastouders
27-05-2014
In september 2014: “Gaan we straks bûten boartsjen?” Zo’n soort uitspraak klinkt waarschijnlijk wel bekend. In deze cursus leer je hoe het komt dat jonge kinderen zulke zinnen maken. Als gastouder heb je in Fryslân heel vaak te maken met een twee- of meertalige situatie...
Onderzoek overdracht Fries
11-04-2014
Je kind Friestalig opvoeden in de stad, lukt dat? Momenteel voert het SFBO een onderzoek uit naar de overdracht van het Fries in Friestalige en tweetalige gezinnen. Waarom wordt het ene kind wel volledig ...
 

AGENDA