Boartsjendewei in taal derby

Begelieding

Een stevige meertalige basis

Werken jullie als basisschool samen met een meertalige peuter- of kinderopvang?
Is de meertaligheid ook geborgd in groep 1 en 2?
SFBO kan hier begeleiding bieden volgens de richtlijnen van het ‘Boartsjendewei in taal derby’.