Boartsjendewei in taal derby

Memmetaalsprekkers

Doe een beroep op een memmetaalsprekker

Ook als er in de omgeving van jullie school weinig Fries gesproken wordt, kun je je kleuters toch laten profiteren van een meertalig aanbod. Dat kan door het Fries op gezette tijden als voertaal te gebruiken en leuke activiteiten in het Fries met ze te doen. Als de leerkracht het lastig vindt om dit zelf uit te voeren kan de school een beroep doen op een memmetaalsprekker.