Boartsjendewei in taal derby

Memmetaalsprekkers

Doe een beroep op een memmetaalsprekker

Ook als er in de omgeving van jullie school weinig Fries gesproken wordt, kun je je kleuters toch laten profiteren van een meertalig aanbod.

Artikel memmetaalsprekker

Op de St. Lucasschool in Drachten geven Gretha Venema en Jitske Wijmenga, twee vrijwilligers met verschillende achtergronden, hun rol als “memmetaalsprekker” ieder op hun eigen manier vorm.

Memmetaalsprekkers socht !

Op dit stuit sykje we memmetaalsprekkers foar Snits, Ljouwert en Harns. Ek ast op in oar plak oan de slach wolst komme we graach yn kontakt.